EKO HUNKA s.r.o.

EKO HUNKA s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1991. Ponúkame Vám služby v oblasti odvozu, triedenia a likvidácie odpadu,zemných prác, kompletné komunálne služby.

Dlhoročné skúsenosti nám umožňujú povedať o nás jednou vetou: overené zákazníkmi

Komplexné služby

v oblasti odpadového hospodárstva

Komplexné služby

v oblasti nakladania s odpadom

ekohunka_smetiak

Komplexné služby

v oblasti zemných prác + plošina

Komplexné

komunálne služby a preprava

PONUKA SLUŽIEB EKOHUNKA

Komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva

 • Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu.
 • Triedenie a recyklácia odpadu( pet fľaše, sklo, elektroodpad, plechovky).

Komplexné služby v oblasti nakladania s odpadom

 • Pristavenie VOK kontajnera.
 • Prenájom kontajnerov( 110l, 1100l).
 • Predaj igelitových vriec
 • Dovoz smetných nádob (plasty, zmes. komunál,
  sklo).

Komplexné komunálne služby a preprava

 • Zimná údržba komunikácií.
 • Údržba verejnej zelene (aj kosenie futbalových ihrísk).
 • Štiepkovanie konárov s obsluhou.
 • Preprava a likvidácia starých automobilov
  (auto si u Vás vyzdvihneme a ešte Vám aj zaplatíme!).

Komplexné služby v oblasti zemných prác

 • Zemné práce.
 • Búracie práce a demolácie.
 • Realizácia zámkovej dlažby.
 • Práce s plošinou.

Ponuka doplnkových služieb

 • Dovoz piesku a iných materiálov.
 • Čistenie a oprava dopravného značenia.
 • Vyčisťovacie práce na stavenisku.
 • Likvidácia divokých skládok(JCB).
 • Likvidácia elektronického odpadu.
 • Sprostredkovanie, kúpa, predaj nákladných vozidiel a stavebnej techniky.

FOTOGALÉRIA